Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

"Help PBAR" aan 7000 leden

: 06-13202181 : pbar2022@gmail.com

Wat doet PBAR?

Visie PBAR
Een brede aanpak van armoede, die oplossingen zoekt voor zowel kwetsbare volwassenen als kinderen met als doel ze nu en in de toekomst een beter leven te geven, gevrijwaard van armoede en uitsluiting. En gelijkwaardige kansen in de maatschappij.

Missie PBAR
Samen met mensen in armoede, strijden aan een samenleving zonder uitsluiting. We moeten ons richten op duurzame veranderingen in de samenleving waardoor de meest kwetsbare groepen, weer volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Iedereen moet ervan doordrongen raken dat er geen volwassenen en kinderen meer in armoede mogen leven in Nederland en met name in Rotterdam.

Blijf op de hoogte